Trauma en herstel

Een trauma kan ontstaan door een ingrijpende situatie die nog steeds invloed uitoefent. Voorbeelden van een dergelijke situatie zijn een verkeersongeluk, een (gewelddadige) overval of inbraak, maar bijvoorbeeld ook een onverwachts ontslag of echtscheiding. Hierdoor merk je dat je meer gespannen of onrustiger bent dan normaal. Er ontstaan momenten waarop deze gebeurtenis zich herbeleven zoals in een nachtmerrie waarin het voelt alsof dat moment opnieuw wordt beleefd. Wanneer dit bekend voorkomt, kan het zijn dat je traumaklachten of een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) hebt.

Klachten

Er kunnen verschillende psychische klachten worden ontwikkeld na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis. Klachten zoals een depressief of moe gevoel kunnen ontstaan. Dit kan meteen na de gebeurtenis ontstaan maar ook pas later. Er wordt vaak geprobeerd om deze nare ervaring aan de kant te schuiven omdat het te veel verdriet of angst oplevert. Het gevolg hiervan is dat herinneringen zich blijven opdringen.

Behandeling van een trauma

Een trauma is goed te behandelen. Er zijn verschillende onderbouwde therapievormen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een van de mogelijke emdr behandelingen. Het is een therapie voor personen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis en die deze ervaring niet op eigen kracht te boven komen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er door cliënten goed wordt gereageerd op EMDR. Wanneer het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende situatie, dan zijn cliënten vaak na enkele zittingen al in staat om de dagelijkse bezigheden weer te herpakken. De therapie is daarom vaak van korte duur. Er zijn uiteraard wel mensen die een langdurig trauma hebben meegemaakt en waarbij de problematiek complexer is. Hierbij duurt de behandeling langer.

Werking

De behandeling ziet er als volgt uit: de therapeut zal de cliënt vragen terug te gaan naar de gebeurtenis inclusief het oproepen van de bijbehorende beelden, gevoelens en gedachten. De therapeut krijgt op deze manier informatie over de traumatische beleving. Vervolgens wordt het verwerkingsproces gestart. Dit keer wordt gevraagd om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Terwijl dit wordt gedaan, wordt de hand van de therapeut of geluiden van een koptelefoon afwisselend links en rechts aangeboden. Hierbij wordt er gewerkt met series stimuli. Na elke serie wordt er rust genomen zodat de therapeut kan vragen wat er in gedachten naar boven komt. Op deze manier zullen de herinneringen haar kracht en emotionele lading verliezen. Het denken aan de gebeurtenis wordt steeds gemakkelijker.